nl
Bekijk wat u moet regelen vóór afsluiting van uw arbeidscontract. Wilt u in België of Duitsland werken? Vraag dan in ieder geval een identificatienummer aan. U hebt ook een geldig identiteitsbewijs (zoals een identiteitskaart) nodig.
België en Duitsland verschillen van belastingstelsel. Hoeveel verdienen grensarbeiders netto in België? En hoeveel is dat in Duitsland? In welk land moet u aangifte doen?
Ieder land heeft eigen regels rondom het werkgever- of werknemerschap. Zo gelden er soms verschillende regels met betrekking tot minimumlonen, vakantiegeld of vakantieuren. Bekijk wat uw rechten en plichten zijn als u in België of Duitsland werkt.
De sociale uitkeringen en vergoedingen zijn in België anders geregeld dan in Duitsland. Lees hier meer over de verschillende verzekeringen bij inkomensverlies en de premiebijdragen.
Houd u er rekening mee dat de ziekteverzekering in België anders is geregeld dan in Duitsland. Lees hier in welk land u verzekerd bent en waarvoor. En wat u moet doen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt.
Welk land keert uw pensioen uit? Wat moet u doen als u met pensioen gaat? U vindt hier antwoord op een aantal belangrijke vragen over pensioen.
Wist u dat u in België en Duitsland recht hebt op verschillende soorten toeslagen, indien u kinderen hebt? Lees hier belangrijke informatie voor u en uw gezin.
Informatie met betrekking tot de erkenning van uw diploma’s en/of beroepskwalificaties.
Informatie m.b.t. COVID-19
Hier vindt u adressen van bijna alle instanties die u als grensarbeider verder kunnen helpen.